Morvayova V / Stresnakova K
0 : 0

Hard 7 (Nottingham)
Ayukawa M / Duerst J