Zhejiang Professional

Huzhou Olympic Sports Centre (Hangzhou)
Shenzhen FC