Shenzhen FC
0 : 0

Wuyuan River Stadium (Haikou)
Shanghai Shenhua