Shanghai Shenhua

Jinzhou Stadium (Dalian)
Chengdu Rongcheng