Chengdu Rongcheng

Chengdu Phoenix Hill Football Stadium (Sichuan)
Guangzhou FC