Changchun Yatai

Changchun Sports Center (Changchun)
Tianjin Jinmen Tiger