Cangzhou Mighty Lions

Wuyuan River Stadium (Haikou)
Wuhan Yangtze River FC